วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553-การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


 • กำหนดการสอบ NT สำหรับนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนที่ 2/2553 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดม่วงหวาน
 • กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดม่วงหวาน
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2554 โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
  1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  4.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ พร้อมวุฒิการศึกษาตัวจริง
  5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนนามสกุล
  สถานที่รับสมัคร -  กศน.อำเภอบางบาล 
                    -  กศน.ตำบลทุกตำบล 
                    -  จุดนัดรับสมัครตามตำบลต่าง ๆ
  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 035-307750

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก