วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555 
โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป 
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ พร้อมวุฒิการศึกษาตัวจริง 
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนนามสกุล 
สถานที่รับสมัคร  กศน.อำเภอบางบาล 
                         -  กศน.ตำบลทุกตำบล 
                         -  จุดนัดรับสมัครตามตำบลต่าง ๆ 
ติดต่อสอบถามได้ที่   โทรศัพท์หมายเลข   035-307750

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก