วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 
โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.รูปถ่าย นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน เดือน) จำนวน รูป 
2.สำเนาบัตรประชาชน ใบ 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน ใบ 
4.สำเนาวุฒิการศึกษา ใบ พร้อมวุฒิการศึกษาตัวจริง 
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนนามสกุล 
สถานที่รับสมัคร  -  กศน.อำเภอบางบาล 
                         -  กศน.ตำบลทุกตำบล 
                         -  จุดนัดรับสมัครตามตำบลต่าง ๆ 
ติดต่อสอบถามได้ที่   โทรศัพท์หมายเลข   035-307750

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก