วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 

กศน.อำเภอบางบาล กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
แต่งกายชุดสุภาพ

กิจกรรม
- ตรวจสุขภาพผู้เรียน
- มอบช่อดอกไม้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
- มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
- ปฐมนิเทศ และแนะแนวการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
- การวิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้รายวิชาทุกระดับชั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก