วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมไหว้ครู 9 มิถุนายน 2556

            กศน.อำเภอบางบาล กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 ในวันที่  9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด  มีกำหนดการดังนี้

08.00-08.30 น.               ลงทะเบียนรายงานตัว
08.30-09.00 น.               ซักซ้อมพิธีการไหว้ครู
09.00-10.30 น.               เริ่มพิธีการไหว้ครู
                                        -  เมื่้อประธานมาถึง นักศึกษาทำความเคารพ
                                        -  ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระ ที่แทนโต๊ะหมู่บูชา
                                        -  เริ่มพิธีการ นักศึกษาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
                                        -  ประธาน เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล
                                        -  นักศึกษา กล่าวคาถาไหว้ครู
                                        -  นักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน
                                        -  นักศึกษา นำพานไปมอบให้คุณครู
                                        -  ประธาน กล่าวให้โอวาท
10.30 - 15.00 น.              กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 * หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00- 13.00 น. *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก