วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


กศน.อำเภอบางบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่
 1 ปีการศึกษา 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 255ึ7 
โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.รูปถ่าย นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน เดือน) จำนวน รูป 
2.สำเนาบัตรประชาชน ใบ 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน ใบ 
4.สำเนาวุฒิการศึกษา ใบ พร้อมวุฒิการศึกษาตัวจริง 
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนนามสกุล 
สถานที่รับสมัคร  -  กศน.อำเภอบางบาล 
                        -  กศน.ตำบลทุกตำบล 
                        -  จุดนัดรับสมัครตามตำบลต่าง ๆ 
ติดต่อสอบถามได้ที่   โทรศัพท์หมายเลข   035-307750

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก